HARİTA MÜHENDİSLİK

HARİTA MÜHENDİSLİK

HARİTA MÜHENDİSLİK

Haritalama insanlığın antik çağlarından bu yana savaşlarda medeniyetlerin oluşmasında çok büyük öneme sahiptir. Geçmişten günümüzde kadar ise bu işlem çok çeşitlenerek modern ihtiyacı karşılayabilecek bir hale getirilmiştir. Harita mühendisliği bölümü de bu çerçevede oluşan bir mühendislik dalıdır. Bu yazımızda harita mühendisliği nedir.

Harita mühendisliği, 4 yıl boyunca geniş bir yelpazede teorik bilgi altyapısı oluşturmayı hedefleyen bir ders programına sahiptir. Bu dersler;

 • Ölçme bilgisi,
 • Matematik,
 • Fizik,
 • Türk Dili,
 • Atatürk ilke ve inkılaplar Tarihi,
 • Proje planlaması,
 • Yabancı dil,
 • Yakın resim fotogrametrisi,
 • C bilgisayar programlama,
 • Konum ölçmeleri,
 • Lineer cebir,
 • Bilgisayar destekli harita yapımı,
 • Kartografya,
 • Diferansiyel geometri,
 • Kadastro bilgisi,
 • Mühendislikte veri tabanları,
 • Topografik harita yapımı,
 • Modern Jeodezide ölçme aletleri,
 • Jeodeziye giriş,
 • Sayısal analiz,
 • Coğrafi bilgi sistemleri,
 • Hata kuramı ve Parametre kestirimi,
 • imar bilgisi,
 • Hidroğrafik ölçmeler,
 • Yol bilgisi projesi,
 • Ülke ölçmeleri,
 • Mühendislik ekonomisi,
 • İş hukuku,
 • İş sağlığı ve güvenliği,
 • Optik üç boyutlu ölçme teknikleri,
 • Genel Fotogrametri,
 • Uzaktan algılama,
 • Fiziksel Jeodezi,
 • Kentsel alan düzenleme projesi,
 • Arazi bilgi sistemi amaçlı alım ve tasarım,
 • Fotogrametrik röleve alımı,
 • Kartografik tasarım,
 • Harita projeksiyonları,
 • Kartografyada çoğaltma tekniği,
 • Jeodezik ağların dengelenmesi,
 • Web Kartografya,
 • Uydu Jeodezisi

Harita mühendisliği bölümü yukarıda belirtildiği gibi çok geniş bir alana uzanan ders programı, bölümü seçen Jeolog adaylarının göz önünde bulundurması gereken bir detaydır.