ALT YAPI İNŞAATLARI

ALT YAPI İNŞAATLARI

ALT YAPI İNŞAATLARI

Sk inşaat: Gelişen ve ihtiyaçları hızla büyüyen şehirlerde ve ülkelerde altyapı projelerinde etkin bir şekilde rol almaktayız. Ülkemizde kentsel dönüşüm projeleri bir ihtiyaç halini almıştır. Kentsel dönüşüm projelerinde kentlilerin sağlıklı,kaliteli ve temiz bir çevrede yaşamalarını amaçlamaktadır.
Kentsel dönüşüm projelerinde hak sahipleri ile, ilgili kanun kapsamında anlaşarak yenileme projeleri ve diğer Alt yapı projelerinde hizmet vermekteyiz.